Software

Voor de verwerking van mijn dossiergegevens en facturering maak ik gebruik van de software van Medicore Services.
Medicore Services werkt in overeenstemming met de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.

Privacyregeling
Uw dossier wordt 15 jaar bewaard.
Op uw schriftelijk verzoek wordt het dossier vernietigd.


© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.