Kostenvergoeding

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 is ook de geestelijke gezondheidszorg in dit basispakket opgenomen. Hieronder valt ook psychotherapie.

Therapiesessies worden per keer vergoed. Hierbij wordt vanaf 01-01-2022 gewerkt met het ZorgPrestatieModel (ZPM). Zie voor verdere informatie hierover de website van de LVVP.

Wordt uw behandeling vergoed?
Uw behandeling wordt in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik controleer uw verzekeringsrecht en stuur de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen - voor iedereen van 18 jaar of ouder - onder het 'eigen risico' van uw polis. De zorgverzekeraar zal dus, tot het jaarlijks bedrag van uw 'eigen risico', deze kosten bij u in rekening brengen. Als ik onverhoopt geen contract heb met uw zorgverzekeraar, bespreken we wat dit voor de kostvergoeding betekent. Wanneer uw problematiek niet valt onder de verzekerde zorg hanteer ik een door de beroepsgroep vastgesteld tarief van € 125,- per gesprek van 3 kwartier plus 1 kwartier administratie.

No show
Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer u minder dan 24 uur van tevoren annuleert, dan breng ik u het “no show tarief” van € 50,- per sessie van 3/4 uur in rekening. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Generalistische Basis-GGZ
Ik behandel niet in de generalistische Basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ
Zijn de problemen meer complex en langdurend, of was eerdere hulp niet effectief, dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ (‘tweede lijn’), waar ook langdurende behandelingen mogelijk zijn.

Meer informatie over bekostiging van vormen van (geestelijke) gezondheidszorg kunt u vinden op:© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.