Kwaliteitsbewaking

De praktijk voldoet aan de kwaliteitstscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ-sector. Ik werk met een GGZ kwaliteitsstatuut. Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst door de LVVP.

 © Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.