Intake

De intakefase is een eerste kennismaking en bestaat meestal uit drie gesprekken.
Het eerste gesprek vindt zo mogelijk binnen 8-10 weken plaats.

Tijdens de intake wordt onder meer gesproken over de klachten en problemen, de ernst en de duur ervan en over uw situatie nu en uw levensloop. Het is hierbij ook van belang hoe u daar zelf tegenaan kijkt en wat u daarin van belang vindt.

Vaak hebt u zelf een idee over een verband of samenhang.
Hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou u zelf willen veranderen? Wanneer voelt u zich juist goed?

Er zijn ook levensterreinen waarop u vindt dat het juist wel goed loopt.
Die kunnen soms de basis vormen voor het succes van een behandeling. Ook maak ik gebruik van gevalideerde psychologische tests (vragenlijsten) als ondersteuning voor de indicatiestelling.

Tijdens de kennismaking wordt tevens gesproken over allerlei praktische zaken, zoals de eventuele wachttijd voor de start van de behandeling, bekostiging, of regels met betrekking tot het afzeggen van afspraken.

Aan het eind van de intake vindt het adviesgesprek plaats.
Tijdens dit gesprek wordt al dan niet besloten in deze praktijk verder te gaan met de behandeling. Indien mogelijk zorg ik voor een verwijzing naar een voor u geschikte hulpverlener.


© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.