Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden.

Telefonisch
Als ik niet in staat ben de telefoon op te nemen, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en dan bel ik u op korte termijn ‒ meestal binnen een werkdag ‒ terug. In het telefoongesprek zal ik u vragen in het kort iets te vertellen over de problemen waarvoor u zich aanmeldt.
We kunnen dan samen bekijken of mijn praktijk u voldoende te bieden heeft. Is dat het geval dan zal ik u na de afgesproken wachttijd opbellen voor een eerste afspraak.

Dan begint de intakefase. Dat zijn meestal drie onderzoeksgesprekken.
Na de intakefase volgt een adviesgesprek. Daarna kan de behandeling meteen beginnen.

Per e-mail
U kunt zich ook per e-mail aanmelden. In dat geval zal ik u terugbellen voor een introductiegesprek zoals hiervoor beschreven.

Verwijsbrief
De GGZ is met ingang van 2014 opgesplitst in de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (lichte psychische klachten) en de niet-klinische gespecialiseerde GGZ (zwaardere complexe psychische klachten). Bepaal samen met uw huisarts welke zorg u nodig heeft. Ik bied zowel Generalistische Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ aan.

Ik zal u vragen om een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.
De verwijsbrief moet vanaf 2014 aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Er moet in staan dat:
1. volgens de huisarts sprake is van een (vermoeden van) een psychische stoornis;
2. wordt verwezen naar een behandeling in ofwel de Gespecialiseerde GGZ ofwel de Generalistische Basis-GGZ.

Verder dient u uw zorgpas en een legitimatiebewijs mee te nemen.
© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.