Wat behandel ik niet?

U kunt niet bij mij terecht voor:

• Psychiatrische stoornissen in engere zin en problemen waarbij ambulante psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis.
Een voorbeeld daarvan is verslavingsproblematiek.
• Als er naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig is of kan zijn.
• Ik behandel geen kinder- en jeugdproblematiek.

De doelgroep waarvoor ik werk ligt wat betreft leeftijdsopbouw tussen de 18 en 80 jaar.© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.