Werkwijze en visie

Afhankelijk van uw hulpvraag of eventuele voorkeuren voor een bepaalde methode wordt u een bepaalde behandelmethode voorgesteld.
Dit is in samenhang met eventuele richtlijnen vanuit de beroepsgroep.

Het voorstel voor de behandelmethode is gebaseerd op de kennis en de ervaring die ik heb en op grond van de beschikbare richtlijnen bij bepaalde klachten. Het is overigens niet zo dat er voor alle problemen eenduidige richtlijnen bestaan of dat voor een bepaalde klacht één soort therapie het beste zou zijn.

Een combinatie van methoden blijkt vaak het beste te werken.
Dat kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van elementen uit cognitieve-gedragstherapie en cliëntgerichte therapie. Uit onderzoek is vast komen te staan dat het succes van een psychotherapie sterk samenhangt met een goede therapeutische relatie. Er moet overeenstemming zijn over de manier van werken. De wens van de cliënt vormt hierbij altijd het uitgangspunt voor verdere behandeling.


© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.