Beroepscode en Klachtenregeling

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Alles wat u bespreekt wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw (schriftelijke) toestemming. Het anoniem overleg met collega’s valt buiten deze geheimhoudingsplicht.

De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in:
• de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
• de Beroepscode voor Psychotherapeuten (www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl);
• de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met mij niets oplevert,
plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP.

Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.
Daarin is onder meer de omgang met cliëntgegevens geregeld. Deze beroepscode is te vinden op www.lvvp.nl.

Adres:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht


© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.