Wachttijd

Wachttijd na aanmelding in BGGZ en SGGZ:  8-10 weken.
Voor start behandeling: 2 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Wanneer u dat op prijs stelt kunnen we op een eerder moment een kort kennismakingsgesprek hebben.


© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.