Gespecialiseerd in

Herman van Riessen (1951) is als psychotherapeut gespecialiseerd op het terrein van de individuele psychotherapie en partnerrelatietherapie. Voor depressieve klachten gebruik ik op indicatie Interpersoonlijke Therapie (IPT), een behandelvorm die aantoonbaar effectief is gebleken bij depressieve stoornissen.

Voor partnerrelatietherapie gebruik ik op indicatie technieken uit de Emotional Focused Therapy, EFT. Voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek maak ik gebruik van Schematherapie.

U kunt bij mij onder andere terecht voor:
• depressieve klachten en depressies; • overspannenheid en burn-out; • overige aan werk gerelateerde problemen; • angststoornissen; • persoonlijkheidsproblemen; • klachten na traumatische ervaringen; • partnerrelatieproblemen; • spanningsklachten; • problemen in het contact met anderen; • rouwproblematiek; • identiteits- en losmakingsproblemen.

Wat behandel ik niet?
U kunt niet bij mij terecht voor:
• Psychiatrische stoornissen in engere zin en problemen waarbij ambulante psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis. Een voorbeeld daarvan is verslavingsproblematiek.
• Als er naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig is of kan zijn.

De doelgroep waarvoor ik werk ligt wat betreft leeftijdsopbouw tussen de 16 en 80 jaar. Ik behandel geen kinder- en jeugdproblematiek.
© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.