Behandelplan

In het adviesgesprek doe ik u een voorstel voor de behandeling.
Samen stellen we een behandelplan op. Ik maak daarvan aantekeningen in mijn dossier. Vervolgens kunt u hieraan uw instemming geven. In het behandelplan worden de klachten of problemen omschreven en het type behandeling om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Er zal globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is.

Er kan nooit een garantie gegeven worden wat betreft het te behalen resultaat. Wanneer medicatie nodig is kan ik u naar uw huisarts of een psychiater verwijzen voor een eenmalig consult.

Communicatie met andere hulpverleners
Wanneer u daarvoor toestemming verleent bericht ik uw huisarts en uw psychiater (als u die heeft) over de behandeling. Ook zal ik u, indien nodig, toestemming vragen om informatie te mogen inwinnen bij eventuele eerdere behandelaars.


© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.