Kostenvergoeding

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten.
Vanaf 1 januari 2008 is ook de geestelijke gezondheidszorg in dit basispakket opgenomen.
Hieronder valt ook psychotherapie.

Tegelijkertijd is de manier van declareren veranderd. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).
Voor nadere uitleg zie hierna.

De DBC kan maximaal een jaar duren. Daarna wordt een volgende DBC geopend voor het tweede jaar. Zie voor een overzicht de website van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten: www.nvvp.nl / info voor cliënten. U kunt ook naar de site www.kiesbeter.nl.

Wat is een DBC?
Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan.

Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, telefonische en/of e-mailcontacten, of medicatie, of een test, enzovoort. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.

Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis, relatieproblemen en dergelijke.

Wanneer er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek wordt dit in de DBC niet genoteerd als persoonlijkheidsstoornis, maar als trekken van een persoonlijkheidsstoornis.
Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat voor soort polis u heeft en of ik als uw zorgaanbieder een contract heb met uw zorgverzekeraar.

Wordt uw behandeling vergoed?
Ik streef ernaar om met alle verzekeraars contracten af te sluiten.
Ik heb voor 2018 contracten met de volgende koepels: Zilveren Kruis Achmea, CZ (alleen SGGZ), Multizorg, Caresq.

Dit betekent dat de behandeling in principe door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Ik controleer uw verzekeringsrecht en stuur de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen - voor iedereen van 18 jaar of ouder - onder het 'eigen risico' van uw polis. De zorgverzekeraar zal dus, tot het jaarlijks bedrag van uw 'eigen risico', deze kosten bij u in rekening brengen. Als ik onverhoopt geen contract heb met uw zorgverzekeraar, bespreken we wat dit voor de kostvergoeding betekent.
Wanneer uw problematiek niet valt onder de verzekerde zorg hanteer ik een door de beroepsgroep vastgesteld tarief van € 96,- per gesprek
van 3 kwartier plus 1 kwartier administratie.

No show
Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer u minder dan 24 uur van tevoren annuleert, dan breng ik u het “no show tarief” van € 50,- per sessie van 3/4 uur in rekening. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Generalistische Basis-GGZ
De huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis-GGZ (‘eerste lijn’) als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis.

Gespecialiseerde GGZ
Zijn de problemen meer complex en langdurend, of was eerdere hulp niet effectief, dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ (‘tweede lijn’), waar ook langdurende behandelingen mogelijk zijn.

Meer informatie over bekostiging van vormen van (geestelijke) gezondheidszorg kunt u vinden op:
- www.consumenten.cvz.nl
- www.minvws.nl (onderwerpen/bekostiging-van-zorg)
- www.psychotherapie.nl© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.